CO TAM PANIE W PZK (piska)? (3)

Z informacji na stronie Fundacji OPOR: „W dniu 20 kwietnia 2021 roku w trybie zdalnym odbyło się spotkanie z przedstawicielami Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie egzaminów na świadectwo operatora w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej oraz w sprawie proponowanych zapisów dotyczących egzaminów w projektowanej ustawie. W spotkaniu ze strony UKE uczestniczyli Zastępca Prezesa UKE pan Krzysztof Dyl, Zastępca Dyrektora Departamentu Częstotliwości pani …

CO TAM PANIE W PZK (piska)? (2)

Wszyscy już zapomnieli o ostatnim Zjeździe PZK, jakże ważnym i niedocenianym przez ogół krótkofalowców polskich. Niewdzięcznicy. Ten nowatorski , nowoczesny Zjazd pchnął polskie krótkofalarstwo na nowe tory. Co prawda nie wiemy dokładnie gdzie te tory prowadzą, ale zapewne z upływem czasu będziemy się o tym systematycznie dowiadywać. Mówiąc szczerze nie wierzyłem aby przygotowane szybko i na wariata tak ważne wydarzenie …

CO TAM PANIE W PZK (piska)?

Co by tu powiedzieć aby nie skłamać? Trudne to jest. Zacznijmy od spraw najprostszych. Oto stał się cud jakowyś i w organizacji, która nie dawała sobie rady z głosowaniem korespondencyjnym /mailowym/ przeprowadzono w sposób zdalny Zjazd i wybrano w głosowaniu nowe władze. Co prawda w 3/5 są one stare ale ładniej brzmi jak się mówi i pisze NOWE WŁADZE. Nowe …