CO TAM PANIE W PZK (piska)? (4)


Po Co Komu PZK?

Co Tam Panie w PZK (piska)?

Dzwoni do mnie młodszy kolega i z marszu, z zaskoczenia pyta: – jak mi Andrzej odpowiesz na pytanie: „po co komu PZK”?
– Dobre pytanie – mówię. Proste, konkretne. Odpowiedź tez jest prosta. Jest takie pasmo 70MHz. W I Regionie IARU sporo krajów pozwala swoim krótkofalowcom na pracę w przedziale 70,00-70,50 MHz. My w SP możemy używać tylko do 70,3 MHz. Kiedyś, parę lat temu jeden dyrektor w UKE obiecał nam poszerzenie pasma przy jednej z następnych zmian KTPCz (Krajowa Tablica Przeznaczeń Częstotliwości). Oczywiście obiecał nieoficjalnie i od tego właśnie jest PZK, a w tej organizacji stosowna grupa-komisja współpracująca z UKE i na bieżąco monitorująca zmiany i możliwość wprowadzania zmian w KTPCz . Ta grupa po prostu powinna tego pilnować. Jest tez takie pasmo 50MHz w którym to nie możemy używać emisji FM. Kiedyś to miało jakieś uzasadnienie. Obecnie już nie za bardzo. I w tym przypadku tez sami w pojedynkę nic nie załatwimy. Tu też jest potrzebna organizacja.I organizacja powinna o to walczyć. Ma to zapisane w statucie.
– Mówisz poważnie, pyta młody?
– Tak, oczywiście, to najprawdziwsza prawda.
– A kto jest w tej komisji współpracującej z UKE, pyta młody?
– Nie odpowiem ci na to pytanie, bo takiej komisji w PZK nie ma.
– Czyli robisz sobie ze mnie jaja, mówi młody.
– Nie, nie robię, tylko mówię od czego jest PZK i jak ten mechanizm powinien działać. A jak działa w rzeczywistości, to nie wiem, to tajemnica.
– Teraz już przegiąłeś, mówi młody.
– Nie przegiąłem, tylko opowiadam ci jak wygląda rzeczywistość.Właśnie Ministerstwo Cyfryzacji przymierza się do zmiany KTPCz i prowadzi konsultacje w tej sprawie. W tej chwili jeszcze nie wiemy co PZK odpowiedziało Ministerstwu i czy w ogóle odpowiedziało. Może nie jest zainteresowane albo się boi coś od siebie zaproponować. Nie wiemy tez co Ministerstwu odpowie OPOR. Nie ulega wątpliwości, że byłoby najlepiej, gdyby te dwie odpowiedzi były ze sobą skonsultowane i uzgodnione. Nie wiemy tez jak zareaguje PK UKF. Powinniśmy tez szukać wsparcia wśród innych konsultowanych podmiotów i organizacji.
– A robimy to? – pyta młody
– Tego nie wiem, nic o tym nie słyszałem.
– To jak do cholery to całe PZK reprezentuje moje interesy?
– Słuchaj młody, zadajesz za dużo pytań i jesteś jakiś taki chyba zbyt roszczeniowy. Trochę pokory i wiary w nieomylność starszych kolegów by ci się przydało.
– ENO, nie przeginasz przypadkiem?
– A jak młody myślisz? ——–

Do konsultacji zmian w KTPCz zostały zaproszone poniższe organizacje i instytucje:

 1. Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji,
 2. Krajowa Izba Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji,
 3. Polska Izba Komunikacji Elektronicznej,
 4. Krajowa Izba Gospodarczej,
 5. Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej,
 6. Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej,
 7. Polska Izba Handlu,
 8. PKP Telekomunikacja Kolejowa Sp. z o.o.,
 9. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
 10. Polskie Koleje Państwowe S.A.,
 11. Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń,
 12. Stowarzyszenie Elektryków Polskich,
 13. Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Radioamatorskich,
 14. Polski Związek Krótkofalowców,
 15. Polskie Towarzystwo Informatyczne,
 16. Fundacja Nowoczesna Polska,
 17. Fundacja Projekt Polska,
 18. Internet Society Poland,
 19. Stowarzyszenie Inżynierów Telekomunikacji,
 20. Fundacja Panoptykon,
 21. Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska,
 22. Polski Komitet Normalizacyjny,
 23. Wojskowe Biuro Zarządzania Częstotliwościami MON,
 24. Inspektorat Systemów Informacyjnych MON.

Kompletne informacje na temat zmian i konsultacji można znaleźć tu:

https://mc.bip.gov.pl/projekty-aktow-prawnych-mc/482783_projekt-rozporzadzenia-rady-ministrow-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-krajowej-tablicy-przeznaczen-czestotliwosci.html?fbclid=IwAR2IKQXnH5xTPrfU5qNfkYl7b4bZKDKMxrLLP80iPZRsjYYxdiXUAscQb3U