PZK


RAZEM RAŹNIEJ

czyli jak zostać CZŁONKIEM PZK


Co daje członkostwo w Polskim Związku Krótkofalowców?

Patrząc od strony materialnej członek PZK uzyskuje możliwość wymiany kart QSL przez Biuro QSL, co jest szczególnie ważne dla krótkofalowca rozpoczynającego swoją zabawę w to hobby. Co prawda już od wielu lat sceptycy wieszczą rychły koniec tego typu wymiany kart, ale ten koniec jakoś nie nadchodzi.
Drugą niewątpliwą korzyścią jest możliwość współpracy w lokalnej grupie członków czyli w klubie i wspierania się w różnych sytuacjach i wspólnych przedsięwzięciach. Złośliwcy mówią, ze to mało …

Po co więc ktoś wymyślił PZK?

  • po pierwsze większość ludzi ma instynkt stadny i po prostu lubi być i funkcjonować razem. Razem pracować w zawodach i razem po zawodach imprezować
  • po drugie w dzisiejszych czasach jakiekolwiek kontakty z administracja państwową muszą odbywać się poprzez reprezentantów bo przykładowo UKE nie jest w stanie rozmawiać z tysiącem czy dwoma tysiącami radioamatorów jednocześnie.
  • nasze pasma nie są dane nam raz na zawsze i do końca świata. Ktoś wiec musi dbać o to by nam ich nie zabrano. Stad mamy IARU w którym to PZK jest naszym reprezentantem.
  • to z pieniędzy członków PZK jest utrzymywana spora część infrastruktury przemiennikowej

Kto może zostać członkiem PZK?

Dokładnie wszyscy, którzy wyrażą taką chęć. Tylko osoby które nie ukończyły 16 lat muszą mieć dodatkowo pozwolenie rodziców /opiekuna ustawowego/

Procedura uzyskania członkostwa w Polskim Związku Krótkofalowców

a. należy wypełnić Deklarację PZK i złożyć ją w wybranym Oddziale, np. Oddziale w Gliwicach

b. jednocześnie należy wpłacić na konto bankowe wybranego Oddziału składkę PZK , która wynosi:

  • dla osób do lat 70-ciu 140.00 zł
  • dla osób od 71 lat 110.00 zł
  • składka nasłuchowca /SWL/ wynosi 50.00 zł
  • składka członka wspomagającego /bez obsługi QSL/ 40.00 zł
  • Dla osób, które nie ukończyły 20 lat lub uczących się do 26 lat włącznie składka wynosi w Oddziale Gliwickim 30.00 zł gdyż są one zwolnione ze składki Oddziałowej.

c. pieniądze wpłacamy na konto

22 1140 1010 0000 3533 4800 1024 
Odbiorca:
PZK Gliwicki Oddział Terenowy OT-50
Ul. Kochanowskiego
44-100 Gliwice

z dopiskiem „składka PZK”.
Jeśli procedurę wykonujemy po 1 lipca, to oczywiście składka maleje o połowę kwoty.

Uwagi praktyczne

Namawiamy do jednoczesnego kontaktu telefonicznie lub mailem z Andrzejem SP9ENO, co pozwoli na skrócenie trwania procedury do minimum, a także pozwoli na uzgodnienie sposobu, względnie czasu i miejsca odbioru licencji SWL.
Procedura wydawania Licencji jest realizowana bez zbędnej zwłoki i rutynowo nie powinna przekroczyć 7 dni.