Licencja Nasłuchowa


LICENCJA SWL

czyli jak zostać oficjalnym nasłuchowcem


Co to jest Licencja SWL /nasłuchowa/ i do czego służy?

Licencja SWL to dokument wydawany przez Polski Związek Krótkofalowców. Pozwala ona
jej posiadaczowi na korzystanie z Biura QSL PZK na takich samych zasadach jak osoby posiadające pozwolenie radiowe wydane przez UKE.
Jest także bardzo często pomocna w kontaktach z wszelkiego rodzaju administracją, zwłaszcza przy próbie wieszania anten.

Kto może ubiegać się o otrzymanie licencji SWL

Licencja SWL dostępna jest dla wszystkich, którzy wyrażą chęć jej posiadania. Tylko osoby które nie ukończyły 16 lat muszą mieć dodatkowo pozwolenie rodziców /opiekuna ustawowego/

Procedura uzyskania Licencji SWL

a. należy wypełnić Deklarację PZK i dostarczyć ją do wybranego Oddziału, np. Oddziału w Gliwicach

b. jednocześnie należy wpłacić na konto bankowe wybranego Oddziału składkę PZK w wysokości jak dla członka nadzwyczajnego (SWL).
Dla osób, które nie ukończyły 20 lat lub uczących się do 26 lat włącznie składka wynosi w Oddziale Gliwickim 30.00 zł. (osoby te są zwolnione ze składki oddziałowej). Pozostałe osoby wpłacają składkę w wysokości 50.00 zł (30zł składki centralnej PZK +20zł składki oddziałowej)

c. pieniądze wpłacamy na konto

22 1140 1010 0000 3533 4800 1024 
Odbiorca:
PZK Gliwicki Oddział Terenowy OT-50
Ul. Kochanowskiego
44-100 Gliwice

z dopiskiem „składka PZK”.
Jeśli procedurę wykonujemy po 1 lipca, to oczywiście składka maleje o połowę kwoty.

Uwagi praktyczne

Namawiamy do jednoczesnego kontaktu telefonicznie lub mailem z Andrzejem SP9ENO, co pozwoli na skrócenie trwania procedury do minimum, a także pozwoli na uzgodnienie sposobu, względnie czasu i miejsca odbioru licencji SWL.
Procedura wydawania Licencji jest realizowana bez zbędnej zwłoki i rutynowo nie powinna przekroczyć 7 dni.