Składki PZK 2024


Zarząd Oddziału Terenowego uprzejmie informuję, że składki członkowskie PZK na 2024 rok nie uległy zmianie. Obowiązują stawki zatwierdzone Uchwałą Zarządu Głównego PZK, Nr 589/01/17 z dnia 13 maja 2017 roku.

Składka dla członka zwyczajnego 120 zł
Składka dla członka nadzwyczajnego SWL 30 zł
Składka ulgowa dla członka zwyczajnego od 71 roku życia 90 zł
Składka ulgowa dla członka zwyczajnego do 20 lat lub uczącego się do 26 lat 30 zł
Składka dla członka wspomagającego 20 zł

Integralną częścią składki PZK jest składka oddziałowa, której wysokość każdy Oddział Terenowy PZK ustala indywidualnie, uchwałą podjętą przez członków na walnym zebraniu Oddziału Terenowego.
W przypadku OT50 składka oddziałowa wynosi 20zł/rok i należy ją doliczyć do składki „centralnej”. Istnieje możliwość opłacenia składki za pół roku. W tytule wpłaty należy podać znak wywoławczy.

Zgodnie z Regulaminem Składkowym termin opłacania składek przez członków, upływa 14 stycznia 2024 roku.
Wpłat należy dokonywać na konto OT50 (mbank) nr: 22 1140 1010 0000 3533 4800 1024

Odbiorca wpłaty:
Polski Związek Krótkofalowców
Gliwicki Oddział Terenowy OT50
44-100 Gliwice, ul. Kochanowskiego