Janusz SP9FIH walczy z wiatrakami /samolotami/ 🙂


Podczas pobytu na Saint Martin (TO1K), QRM od samolotów okazał się tak uciążliwy, że Janusz SP9FIH musiał przeganiać je tyczką.